Happy happy

Måste det vara negativt att skilja sig? Finns det "bra" och "dåliga" skilsmässor? Blir barnen förstörda?

Boken innehåller tio texter av olika kvinnliga författare som ger sin syn på skilsmässa. Självklart har de alla upplevt en, antingen sina föräldrars eller sin egen, och de skriver insiktsfullt och nära. En skilsmässa är aldrig lätt men samtliga skribenter diskuterar samhällets syn på skilsmässa i förhållande till sina upplevelser och känslor.

För mig är det här en trösterik bok och allas olika upplevelser talar till mig på ett eller annat sätt. De tar oket från mina axlar och lyfter bort skuldkänslorna ur mitt medvetande. Jag är dem evigt tacksam!

 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Helen Forsberg den 14 januari 2012