Hantering av personuppgifter på Umeåregionens bibliotek

Här finns information för dig som vill veta mer om hur biblioteken hanterar användarnas personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Umeåregionens bibliotek samlar in personuppgifter om dig när du skaffar bibliotekskort, registrerar dig på vår webbplats Minabibliotek.se och när du bokar datorer eller grupprum. Personuppgifter som behandlas är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-post
 • Användarnamn

Biblioteken hämtar uppgifter om namn och adress från Spar, Statens personadressregister.

Cookies

På webbplatsen Minabibliotek.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator för att göra webbplatsen så tillgänglig och användbar som möjligt. Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du vill logga in, låna om eller reservera böcker måste webbläsaren tillåta cookies.

Användning av personuppgifter

Biblioteken använder dina personuppgifter för att:

 • Administrera lån, reservationer, bokningar och nedladdning av e-böcker
 • Kontakta dig vid påminnelser om försenade lån, uthämtning av reservationer eller vid eventuella skulder

Säkerhet kring personuppgifter

Biblioteket vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer och servrar som används för att lagra personuppgifter finns i en säker datamiljö. All kommunikation över internet sker krypterat.

Uppgifter om enskilds bibliotekslån, reservationer och användning av informationsteknik i biblioteket omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen, kap 40 § 3. Det innebär att sekretess gäller kring dessa frågor och bibliotekspersonalen har därmed tystnadsplikt.

Uppgifter om dina lån raderas i och med att du lämnar tillbaka, om du inte begärt att de ska sparas.

Utlämnade till tredje part

Systemleverantörer

För att Umeåregionens bibliotek ska kunna leverera digitala tjänster har avtal med externa systemleverantörer skrivits. Biblioteken har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Google Analytics

Webbplatsen använder analysverktyget Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild över hur besökare nyttjar webbplatsen. Det innebär att uppgifter från din dator och webbläsare som till exempel din IP-adress sparas. Informationen lagras av Google på servrar i Europa eller USA. Informationen anonymiseras så att ingen koppling kan göras till en enskild dator eller användare.

Om du inte vill att Google Analytics kartlägger din aktivitet kan du ladda ett verktyg från Googles webbplats som förhindrar detta. Läs mer och hämta verktyg.  

Lagring av personuppgifter

Biblioteken sparar dina personuppgifter så länge det finns en pågående användarrelation.

Du har rätt att be att uppgifterna som avser dig raderas, förutsatt att dina bibliotekslån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Du har rätt att be om ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade som avser dig.

Kontakta något av biblioteken i regionen om du önskar få dina uppgifter raderade eller om du vill ha ett utdrag på dina uppgifter.