Biblioteken i Vännäs och hävda restriktioner

De flesta restriktionerna hävs från 4 oktober men separata öppettider för allmänhet och skola kvarstår.

pixabay.com

Från och med den 4 oktober är studieplatser återinförda och restriktionerna för antal besökare samt besökstidsbegräsningen på max 15 minuter hävs. Restriktioner som kvarstår är de separata öppettiderna för allmänheten och skolan. I Vännäsby gäller fortfarande den alternativa ingången. Biblioteken i Vännäs kommer fortsätta med de öppetider som gällt under pandemin. För dig som inte vill besöka biblioteken finns bokinkast i både Vännäs och Vännäsby.

Tänk på att fortfarande stanna hemma vid symptom och håll avstånd till andra besökare. Varmt välkomna! 

Puffbild: pixabay.com

Målgrupp:

Ämnesord

den 25 oktober 2021