Hälsans hemligheter

Om du läser den här boken kommer du förhoppningsvis få en annan syn på livet, åldrandet - och kanske du ändrar din livsstil.

I boken ger författaren bland annat exempel på samhällen i världen där människorna är ovanligt friska och vitala långt upp i åren. Några exempel på samhällen är Vilcabambadalen i Ecuador, Hunzaregionen i Pakistan och delar av Abchazien i de kaukasiska bergen och sist men inte minst Okinawa, ett örike som kallas Japans Hawaii.
 
Det som tilltalar mig i boken är skildringen av dessa människors enkla sätt att leva och deras förmåga att njuta av livet. Man lever i stor gemenskap. Ingen behöver känna sig ensam och utanför.
 
Dagliga promenader
De dagliga promenaderna på bergssluttningarna gör att alla håller sig i god kondition, även de som har kommit upp i den aktningsvärda åldern av 90 år och mer. Jag kommer på mig själv att jag tycker om att läsa om detta därför att det bekräftar att mina dagliga promenader och vandringsturer kanske ändå är till nytta.
 
Och vad äter man då? Jo, framförallt frukt, grönsaker, hela korn, frön och nötter.
 
Världens bästa bergsbestigare
Författaren skriver också att hunzanerna är världens bästa bergsbestigare; tungt lastade kan de tillryggalägga över sex mil om dagen i Himalayas svåra terräng. Beundransvärt om nu detta är sant. John Robbins, en av världens ledande experter på matens samband med miljö och hälsa, hänvisar hela tiden till undersökningar som gjorts av läkare och vetenskapsmän när det gäller dessa människors hälsotillstånd och höga ålder.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Agneta Öberg den 18 augusti 2008