Ansvarig för projekten Fängslande läsning, Språkstart och Stärkta bibliotek.