Enhetschef för Väven Läs som är en av två enheter på Umeå stadsbibliotek. Enheten Läs ansvarar för service, läsfrämjande arbete och mediesamlingar med inriktning skönlitteratur för barn, unga och vuxna. Enheten ansvarar även för biblioteksbussens verksamhet.