Gender queer

En varm livsberättelse i serieform om uppväxt och könsidentitet.

Gender queer – a memoir av Maia Kobabe är inte vilken biografi som helst. Det är en seriebok om författarens uppväxt och könsidentitet. Efter att ha slukat boken i rask takt är jag övertygad om att den kommer att finna sin väg in i mångas hjärtan. Inte minst alla som någon gång känt att de inte passar in i kategorin man eller kvinna.

HBTQI-böcker riskerar censur

Gender queer – a memoir är också den bok som under förra året genererade flest uppmaningar om censur till amerikanska bibliotek. Den amerikanska biblioteksföreningen ALA, American Library Association, sammanställer varje år en lista över ”banned and challenged books”. Kobabes bok toppade listan med 151 klagomål. Huruvida boken faktiskt togs bort från biblioteken efter klagomålen framgår inte av listan.

Krav på censur av böcker med hbtqi-innehåll har blivit allt vanligare i USA. Att läsa Maia Kobabes bok mot den bakgrunden tydliggör vad det är som censurivrarna vill åstadkomma. De vill förhindra människor som bär på skavande känslor kring könsidentitet och sexualitet att känna samhörighet och spegla sig i andras berättelser. De vill tysta berättelser om könsdysfori och hur vägarna mot en ickebinär könsidentitet kan se ut. Om något önskar jag att fler – inte färre – får ta del av denna rika, öppna och varma livsberättelse som passar såväl ung som vuxen.

Våra texter

  1. Läs bannlysta böcker

    Skrivet av: Anna Sahlén

    1-7 oktober 2023 uppmärksammar den amerikanska kampanjen "Banned books week" rätten till fri läsning. Det har man gjort sedan 1982. I år är första gången det görs en svensk satsning.

  2. Bannlysta böcker

    Skrivet av: Anna Östman

    Varje höst uppmärksammar American library association bannlysta böcker. Vi har plockat ut ett antal titlar som regeringar världen över någon gång har velat hindra sina medborgare från att läsa.