Fredrika Bremers vän i Umeå

Fredrika Bremer var en av sin tids mest framgångsrika författare. Hon kom att besöka Umeå för att träffa sin gode vän A. A. Grafström, en bildad man och kyrkoherde som även var poet.

Fredrika Bremer målad av Sandberg 1843
Hon är översatt till flera europeiska språk och hade ett stort internationellt kontaktnät. Fredrika Bremer, en av sin tids mest framgångsrika författare, besökte Umeå på 1840-talet.

Den gode vännen Grafström

Vad var det som lockade henne hit till denna lantliga avkrok? Hon beskriver det norrländska landskapet med en natur som "skönare än någonstädes i Sverige" och här fanns också hennes gode vän, kyrkoherde Anders Abraham Grafström. En solitt bildad man, docent i historia, medlem i tre akademier och med ett eget författarskap.

Som författare hörde kyrkoherden inte till de främsta enligt Carina Burmans biografi över Fredrika Bremer. Här skymtar han förbi som "en mindre författare", en av de som fortfarande fanns kvar att brevväxla och utbyta tankar med när Tegnér, Geijer och Franzén gått ur tiden.

Grafströms poesi kan för en nutida läsare verka högstämd men var på sin tid mycket spridd och många av hans dikter blev tonsatta. Lättare att ta till sig är hans kortare dikter som till exempel Taltrasten, hämtad ur Samlade skaldestycken och återgiven i Störstorden: "Efter den näbb, han fått, sjunger hvar fågel i skog

Grafström
".

Att läsa brev är en litterär genväg

När Fredrika Bremer fått hans samlade dikter i julklapp överöser hon honom med vältalig tacksamhet för att i nästa minut erkänna att hon bara hunnit kasta ett öga på härligheten: "ack man hinner med så litet i detta Stockholm der hvar dag medför sin egen sträfvan och sin egen plåga"

Citatet är hämtat ur ett av de tiotal brev som finns med i den brevutgåva Klara Johansson och Ellen Kleman påbörjade och som Carina Burman slutförde långt senare. Att läsa brev från litterära storheter är som att smita in köksingången i författarskapen. Ju fler brev du läser desto mer hemmastadd blir du.

Umeåbesöket gav mersmak. Vill man veta mer om

Kyrkoherde A A Grafström
hur Fredrika Bremer uppfattade Norrland kan man läsa förordet till hennes Midsommar-resan. Här får vi en förklaring till hennes fascination inför landsdelen: kontrasten mellan mörker och ödslighet å ena sidan, sommarljus och det ungdomligt kraftfulla å den andra.

Längtan efter ännu en resa

Några år före sin död skriver hon återigen om sin längtan norrut. Grafström har låtit förstå att man hoppas få se henne i sitt hem ännu en gång och hon svarar att hon gärna kan tänka sig en vistelse på ett år eller så som pensionär i det Grafströmska hemmet.

Nu blev det inte så. En förkylning övergick i lunginflammation och blev hennes död nyårsaftonsmorgon 1865. En hängiven brevskrivare hade lagt ner pennan och ett på många sätt epokgörande författarskap var fullbordat.

Text: Hans Millgård, Umeå stadsbibliotek

Foto: (A.A. Grafström) Forskningsarkivet, Umeå universitet

 

 1. Bremer

  Undertitel: en biografi
  Av: Burman, Carina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Svensk litteraturhistoria
  Finns som: Bok
 2. Fredrika Bremer

  Av: Kärnborg, Ulrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Svensk litteraturhistoria
  Finns som: Bok
 3. Samlade skaldestycken

  Av: Grafström, Anders Abraham
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1864
  Klassifikation: Lyrik med svenska som originalspråk
  Finns som: Bok
 4. Störstorden

  Undertitel: berättelser från Västerbotten
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Skönlitteratur
  Finns som: Bok
 5. Famillen H

  Av: Bremer, Fredrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 6. Presidentens döttrar

  Undertitel: teckningar ur vardagslivet
  Av: Bremer, Fredrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1834
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 7. Nina

  Undertitel: teckningar ur vardagslivet
  Av: Bremer, Fredrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1835
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 8. Grannarne

  Av: Bremer, Fredrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 9. Hemmet

  Av: Bremer, Fredrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1839
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 10. Lifvet i Gamla Verlden

  Undertitel: dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland. D. 2, Italien
  Av: Bremer, Fredrika
  Språk:
  Publiceringsår: 1860
  Finns som: Bok
 11. Hertha eller "En själs historia

  Undertitel: teckning ur det verkliga livet
  Av: Bremer, Fredrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1856
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok

Hertha

Tipsat av: Kristina Andersson

Utgiven av Fredrika Bremerförbundet, 1914-1999. I nummer 1930:1 finns en artikel om Fredrika Bremer och lösdriverskorna.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Hans Millgård den 25 april 2010