Fartrusiga

En djupgående men sammanhållen och intresseväckande genomgång. Björn Forsberg skriver informativt och med stor inlevelse om Sveriges infrastruktur de senaste 200 åren. Vi får också veta vad han ser för framtidsscenarion för våra olika typer av trafik.

Av: Forsberg, Björn
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2020
Låna

Under nästan hela mänsklighetens historia har vi varit hänvisade till muskelkraft för att transportera oss själva och våra varor, med viss hjälp av vind och strömmande vatten. Men så under första hälften av 1800-talet förändrades allt när de fossila drivmedlen började tas i bruk.

Den här boken är på de flesta bibliotek placerad bland miljöfrågor. Och visst är författarens ärende att visa på konsekvenserna av vårt fossilberoende och behovet av snar omställning, men ungefär tre fjärdedelar av boken är en historisk exposé över teknikutvecklingen på transportområdet före och under de 200 senaste åren. Den delen kan läsas som ren teknik- och kulturhistoria och jag hoppas att den hittar fram till många läsare, för den är så bra!

Olika förutsättningar i Sverige

De olika stegen i utvecklingen beskrivs detaljerat. Det bli både teknik, ekonomi och politik. Detaljerna är många men jag tycker aldrig att texten bli överlastad, utan allt är intressant och väl sammanhållet. Vi får verkligen en bild av hur djupgående och snabbt samhället har förändrats, och av de olika villkoren i olika delar av Sverige.

Här och där finns citat från reseskildringar, så det går verkligen att få en uppfattning av hur det var att resa under den aktuella tiden. På några ställen har författaren också med stor inlevelse fantiserat fram ögonblicksbilder – "tänk dig att du…".

Fokus i texten är Sverige, men förstås med utblickar mot övriga världen där det behövs för att skildra till exempel de första försöken med tåg eller flyg.

En mindre mobil framtid

I den sista delen går författaren igenom förutsättningarna för framtiden, trafikslag för trafikslag. Han menar att det vi ser idag, den massmobilitet vi så snabbt lärt oss ta för självklar, snart kommer att bli en omöjlighet. Att ersätta hela dagens energibehov med förnybar energi ser han som uteslutet. Också denna del är mycket informativ och tydlig.

Det var extra intressant att läsa boken under försommaren 2020, mitt under corona-pandemin. Vi har vant oss vid att himlen ständigt korsas av flygplan, men nu får ett enstaka plan mig att titta upp. Kommer krisen att påskynda omställningen eller kommer världen så snabbt som möjligt att försöka komma tillbaka till "det normala"?

Björn Forsberg är statsvetare och vekar som författare och föreläsare.

Under våren 2020 har Björn Forsberg tillsammans med Arne Müller gjort podcasten Vägval i ABFs regi.

Fler tips

 1. Omställningens tid

  Tips Av: Forsberg, Björn Tipsat av: Annika Winning

  Dagens globala ekonomiska system bygger på tillgång till enorma mängder billig energi och ständig tillväxt. Trots en utbredd insikt om växande miljö- och klimathot går alltid andra hänsyn före. Kan det sluta på mer än ett sätt?

 2. Kollaps

  Tips Av: Jonstad, David Tipsat av: Sonja Viklund

  Liksom alla mänskliga civilisationer genom historien kommer även samhället som vi känner det att falla samman. David Jonstad vill föra fram det svårsmälta budskapet.

 3. Läs på om klimatet

  Artikel Skrivet av: Annika Winning

  Bygg på dina kunskaper om klimatfrågor och global uppvärmning. Vi listar aktuella vetenskapliga böcker, diskussionsinlägg och praktiska handböcker.

Läs också

 1. Människor i rörelse

  Undertitel: nio innovationer som förändrat världshistorien
  Av: Höjer, Henrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Transport
  Finns som: Bok