Att skilja fakta från myt

För att underlätta för dig när du ska välja litteratur inom olika ämnen har vi gjort några listor som visar vilka böcker som bygger på vetenskap och vilka som inte gör det.

Bild på ett huvud i profil med en saknad pusselbit och flera bitar att välja mellan
Bild: Leolintang/Bigstock
Mycket av vårt "vetande" baseras på sådant som våra närstående och förebilder berättar för oss. Evolutionen har också gjort oss bra på att se mönster, även där det egentligen inte finns några. Får vi veta något som säger emot mönstret, så är det lätt hänt att vi sorterar bort det, och det är svårt att göra något åt. Det är nämligen en del av människans natur att förenkla och generalisera. Därför måste vi anstränga oss för att öppna våra sinnen och ta in sådant som säger emot vår världsbild.

Att "det finns forskning bakom" något, betyder inte nödvändigtvis att den forskningen styrker det som påstås. Forskning bakom ett så allmänt hållet påstående kan lika gärna ha ett flertydigt resultat, eller till och med ha bevisat motsatsen, trots att det går att formulera på ett sätt som låter trovärdigt.

För något år sedan läste jag till exempel på ordentligt om ett kosttillskott som några av mina släktingar vurmade för. Företaget sålde in sin produkt med bland annat vad som i den vetenskapliga artikeln visade sig vara tester med ett instrument som är förbjudet i USA – på grund av risken för kvacksalveri. Det var också den enda forskningsrapport som fanns att läsa om just detta vitaminpulver, förutom den rapport som visade att själva tillverkningen av pulvret var enligt EUs livsmedelsstandard och inte farlig för hälsan.

Ett annat exempel är en typ av healing-metod som utövarna på sin webbplats påstår ha haft en "signifikant" effekt på smärtlindring. I just den rapporten som det refererades till skriver däremot forskarna själva att antalet försökspersoner var för litet, att mätmetoden var för opålitlig och att resultaten var otillräckliga för att dra några slutsatser.

Med det sagt så vet jag också att du finns där ute, du som istället litar på din magkänsla och misstror vetenskaplig konsensus, kanske delvis för att det ofta pratas om just "konsensus", "evidens" och andra högtravande ord, när det pratas om forskning.

För att underlätta för dig när du ska välja litteratur inom olika områden har vi gjort några listor som visar vilka böcker som bygger på vetenskap och vilka som inte gör det.Våra listor

  1. Fakta och myt om självhjälp

    Skrivet av: Anna Östman

    Vi hjälper dig att hitta litteraturen som grundar sig på forskning bland de självhjälpsböcker som biblioteket erbjuder.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Östman den 13 mars 2018