Fakta

Med start vid Umeå konsthall och genom hela södra delen av plan 3 av Umeå stadsbibliotek, finns många olika faktaämnen.

Det är framför allt de ämnen som har ordet Fakta före sitt avdelningsnamn i bibliotekskatalogen som finns här. Men även ett par temaindelningar.
Precis intill bokhyllorna finns de tidskrifter som hör till respektive ämne. Det gör att det alltid finns ny och aktuell information även i ämnen där bokutgivningen inte är så stor.

Här är en snabbgenomgång av vad du exempelvis kan hitta under respektive ämne.

Fakta Litteraturvetenskap
Litteraturhistoria och litteraturanalys, om barn- och ungdomslitteratur.

Fakta Utbildning
Metoder och inspiration för lärare och personal i förskola och skola, om elever med särskilda behov och läroplaner. Om studieteknik och hur du förbereder dig för t ex högskoleprovet.

Fakta Religion
Om världsreligionerna och andra religionsbildningar, teologi, biblar och psalmböcker, själavård och om religionen i samhället.

Fakta Filosofi
Om estetik, metafysik, etik, kunskapsteori och filosofers egna texter.

Fakta Psykologi
Om känslor, stress, barnuppfostran, sorg, att åldras, personlig utvecklig, gruppsykologi och ledarskap. Samt om spiritism och astrologi.

Fakta Hälsa
En temaindelning med inriktning mot personlig hälsa. Bland annat böcker om kost, vikt, avslappning, yoga, alternativ medicin och massage.

Fakta Medicin
Om kroppens alla delar, att vänta barn och förlossning, olika fysiska och psykiatriska diagnoser, om personlighetsstörningar, böcker för vård- och omsorgspersonal.

Sport och fritid
Husdjur, djursport, båtsport, egen träning inom olika idrotter, friluftsliv, jakt och fiske. Hobbyområden som spel och lekar, samla frimärken och mynt.

Fakta Allmänt och blandat
Om kunskap, bibliotek, arkiv och muséer. Om boken, publicering och typografi. Essä- och artikelsamlingar. Om spöken och utomjordingar.

Fakta Geografi
Reseguider till hela världen, reseskildringar, kartor och flaggor.

Fakta Historia
Arkeologi, idéhistoria, världshistoria, olika länders historia, militärhistoria.

Fakta Teknik
Om uppfinnigar, bygghandböcker för yrkesutövande, datahandböcker, om fotografi, körkortsböcker, reparationshandböcker för bil och motorcyklar, om tåg-, flyg- och båttrafik

Fakta Naturvetenskap
Om kemi, fysik, biologi, om alla sorters djur och växter, miljöfrågor, jordbruk och skogsbruk, biodling

Fakta Samhälle
Om föreningsteknik, massmedier, journalistik. Seder, folktro och vett och etikett. Om samhällsplanering och arbetsmarknad.

Fakta Juridik
Svea rikes lag och andra lagtexter, familje- och arvsrätt, arbetsrätt, särskilda rättsfall och kriminalvård.

Fakta Ekonomi
Ekonomisk historia, världs- och nationalekonomi, företagsekonomi, företagsorganisation och ledarskap, reklam och PR. Privatekonomi, försäkringar och handel samt böcker om särskilda företag.

Fakta Matematik
Algebra, aritmetik, analys, geometri och sannolikhetslära.