Försäljning av gallrade tidskrifter

Måndag den 10 januari börjar vi på Ersbodabiblioteket sälja våra gallrade tidskrifter, välkomna!

Peakpx

Håll avstånd och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Målgrupp:

Ämnesord

den 4 januari 2022