Fårbondens dagbok

En läsvärd biografi i dagboksform vars stora behållning är de konflikter den skildrar tillsammans med hisnande naturbeskrivningar.

Fårbondens dagbok är en personlig berättelse i dagboksform skriven av den brittiske fårbonden James Rebanks. Boken är uppdelad efter de fyra årstiderna och de arbetsuppgifter som hör till årstiden, allt genomsyrat av omsorgen om gården, markerna och fåren.

Näst efter de målande beskrivningarna av ett hårt och slitsamt arbete i en hisnande vacker natur är den stora behållningen med boken är de olika intressekonflikter som beskrivs. Det finns den mellan olika generationer där relationerna mellan James, hans far och farfar är tidvis infekterade. Bråken om hur saker och ting ska skötas avlöser varandra och resulterar till slut i att James flyr gården och börjar studera.

Når oväntade framgångar

James, en av skolans värstingar som föraktar allt vad bildning och böcker heter, visar sig vara en otroligt begåvad student som börjar studera i Oxford. Men studierna sker inte främst av bildningsiver utan av behovet av att hitta nya alternativ för att kunna fortsätta med livet om fårbonde, eftersom det är en näring som nätt och jämnt går att överleva på. Att som ung man från en helt oakademisk bakgrund börja på universitetet resulterar i en del höjda ögonbryn, både i Oxford såväl som därhemma i byn.

Han beskriver också friktionen mellan de som bebott och brukat området i generationer och turister och nyinflyttade. Det är verklighet och realism kontra romantiska idéer om landsbygd och natur. James Rebanks beskriver konflikten med stor förståelse för båda sidor och jobbar numera som ambassadör för Unesco med fokus på hållbar turism, men det råder ingen tvekan om var han har sitt hjärta.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Malin Felth Paré den 20 februari 2017