Jag arbetar med bokvård, lagar gamla trasiga böcker och gör i ordning nya. Andra halvan av min dag arbetar jag i bibliotekets informationsdiskar.