Endast en påminnelse innan räkning

Istället för att det kommer två påminnelser innan räkning skickas ut, kommer det sedan 1 januari 2021 bara en.

Kom ihåg-lapp på kylskåpsdörr Foto: andy0man/Bigstock

Kom ihåg-lapp på kylskåpsdörr Foto: andy0man/Bigstock
Från och med 1 januari 2021 skickas det endast ut en påminnelse på försenade böcker innan räkning skickas. Denna skickas i första hand med e-post. Finns det ingen e-postadress skickas påminnelsen ut som brev. 

Kontrollera din e-postadress

Påminnelsen skickas ut två dagar efter förfallodag om det du lånat är reserverat och annars efter 14 dagar. Logga gärna in på ditt konto och se efter så att den e-postadress som finns där är aktuell. Då kan du få förvarningar när lånetiden håller på att gå ut. 

Om du inte har någon e-postadress anmäld sedan tidigare behöver du kontakta biblioteket för att aktivera den. 

Anledningen till förändringen är för att spara på miljö och ekonomi, eftersom antalet skickade brev beräknas minska. 

Mer information

  1. Låna

    Läs om hur du lånar en bok, lånar om, ställer dig i kö och vilka regler som gäller när du gör allt detta.