Enad front mot jättebalsamin

Det finns växter som etablerat sig i Västerbotten som betecknas som invasiva arter. Anna Östman skriver om hur roligt det kan vara att hjälpa till att göra sig av med dem och var du kan hitta information om hur och varför vi bör göra det.

Foto: Anna Östman
I somras fann jag stort nöje i att bidra till utrotandet av jättebalsamin längs Umeälvens stränder. Det går till så att jag sliter upp en stjälk, stoppar i en säck, repeterar så många gånger kroppen tillåter och lägger sedan den väl förslutna säcken i brännbart-tunnan hemma. För oss som gillar färgen rosa kan blommorna vara helt oemotståndliga, men för mig har den intensiva doften av deras nektar kommit att förknippas med växtens invasion.

Just den här arten är enkel att ta hand om, medan andra växter är lite knepigare. Vissa behöver du gräva upp rotsystemet på, medan andra kan skada dig med giftig växtsaft. Naturvårdsverket har gjort flera videor om hur du enklast gör dig av med inkräktarna.

Andra problematiska arter du kan stöta på här i Umeåregionen är den välkända blomsterlupinen, vresrosen, bisamen och kanadagåsen. Bara vissa av arterna regleras i den förordning som trädde i kraft i EU 2014 och som kompletterades med en svensk lag 2018.

Naturvårdsverket beskriver det stundom som att djuren och växterna ”smyger sig in” i landet, likt tjuvar om natten. I verkligheten så är det vi människor som har råkat ta dem med oss, eller rentav medvetet planterat dem, på nya ställen.

Naturvårdsverket ansvarar för de landlevande invasiva arterna och på deras webbplats finns mycket kunskap att inhämta, både om EU-förordningen, om arterna den berör och hur vi bör hantera dem. Vattenlevande arter ansvaras för av Havs- och vattenmyndigheten, vilka gärna ser att du inte tömmer akvariet i naturen och tvättar båten efter utlandsvistelser. Båda myndigheterna har tydliga beskrivningar på sina webbplatser av förordningen och lagen och vad de innebär i praktiken.

Sveriges Lantbruksuniversitet är tacksamma för varje rapport om dessa arter som kommer in, så fyll gärna på i deras databas om du har lust. Länk till SLU:s webbplats Artfakta.se.

I samtliga kommuner i Umeåregionen kan du slänga avfall med invasiva växter i brännbart, antingen i gröna tunnan hemma, eller på Återvinningscentralen i genomskinlig säck.

En avancerad variant av detta är att spelifiera alltihop, med givna poäng även för sopor av olika slag. 

Läs mer om ivasiva arter

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/frammande-arter.html

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/frammande-arter/bekampning-av-invasiva-arter/

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/atta-invasiva-arter-som-inte-bor-finnas-i-vasterbotten

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6890921

https://www.svd.se/snobar-och-jattedaggkapa-nya-invasiva-arter

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kraftig-okning-av-bisamrattor-i-umea-borde-inte-finnas-alls

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Östman den 9 juni 2020