Jag är barn- och ungdomsbibliotekarie och arbetar med avdelningen Ung, som vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. Arbetar också med Fantastika, vilket är ett koncept som innefattar fantasy, science fiction, skräck, urban fantasy och dystopier. har även ansvar för film.