Jag jobbar på faktaavdelningen och är ansvarig för ämnena matematik, teknik och naturvetenskap. Jag har också en fot i cykelbiblioteket och det går att hitta mig i diskar över hela biblioteket.