Digitala bokprat – mer än bara ord

Att inspirera barn och ungdomar att läsa är inte alltid enkelt, men på biblioteken i Holmsund och Obbola har de traditionella bokpraten fått en extra knuff med hjälp av ny teknik.

Kendra McDonnell berättar om en bok för en grupp elever
När Holmsunds bibliotek flyttade till nya lokaler väcktes idén om att försöka utnyttja bibliotekets nya interaktiva skrivtavla för att inspirera till läsning.

Skrivtavlan, en kombinerad whiteboardtavla och projektor med touchskärm, används nu för att göra bokpresentationer mer levande.

Digital presentation

Till varje bokprat skapas en digital presentation som visas på den interaktiva tavlan.

– Digitala presentationer gör att kan vi visa upp böckerna på ett helt annat sätt än förut, berättar Kendra McDonnell, bibliotekarie vid Holmsunds bibliotek. Vi kan visa omslag och bilder så att alla ser, visa filmklipp eller länka vidare till webbsidor med bakgrundsinformation eller information om författaren.

Den interaktiva skrivtavlans egen programvara gör det dessutom möjligt att använda finesser som att flytta runt bilder i presentationen och att skriva på tavlan.

– Vi har först och främst försökt göra bokpraten lite mer intressanta för barnen, fortsätter Kendra McDonnell. Det visuella ger extra stimulans; det är inte bara en muntlig presentation utan något mer. Barnen känner sig mer delaktiga och det gör dem mer engagerade.

Stort intresse bland barn och vuxna

De digitala bokpraten har blivit mycket uppskattade bland både elever och lärare och många lärare vill ha fler bokprat än tidigare.

Craig Mcdonald visar ett område på en karta
– Det är spännande att använda ny teknik för att stärka ett traditionellt arbetssätt, berättar Craig McDonald, bibliotekarie vid Holmsunds bibliotek. Men det är viktigt att komma ihåg att tekniken är ett hjälpmedel. Ingen ny teknik kan ersätta en duktig bokpratares förmåga att berätta om böcker på ett sätt som gör lyssnaren sugen på att läsa.

En interaktiv skrivtavla är däremot ingen nödvändighet om man vill arbeta med digitala bokprat. Med en dator kopplad till en projektor kan man göra digitala presentationer i exempelvis PowerPoint med samma visuella stimulans.

– Vi har lite olika tekniska förutsättningar, men det är inte särskilt svårt att göra ett digitalt bokprat om man har vanlig datorvana, fortsätter Craig McDonald.

Att inspirera andra

Arbetssättet med digitala presentationer används inte bara vid bokprat på biblioteken i Holmsund och Obbola, utan också vid bland annat sagostunder, bokpresentationer för vuxna och undervisning i informationssökning och källkritik.

– Vi inspirerar hela tiden varandra i arbetet med ny teknik, menar Kendra McDonnell.  Och om vi i vår tur kan inspirera andra som jobbar med läsfrämjande att tänka lite utanför ramarna så är det jätteroligt.

Text: Emma Sigvardsson, Holmsund och Obbola bibliotek
Foto: Craig McDonald