Det stora bankrånet

Dagens storbanker har avlägsnat sig långt från sparbanksrörelsens ursprungliga idéer om allmännytta och lågt risktagande, menar journalisten Knut Kainz Rognerud.

Det kanske inte är speciellt oväntat att det ges ut mängder av böcker om finanskris och bankväsende i efterdyningarna av 2008 års jättekrasch. Knut Kainz Rognerud är ekonomireporter på Dagens nyheter, och kritiserade under 2007 sina journalistkollegor i en debattartikel.

Det rådde brist på kritiskt tänkande och granskning av banker och finansinstitut bland ekonomijournalisterna, menade han. Vad som hände kort efter det måste sägas ha gett honom rätt.

Boken skildrar hur 1800-talets många små ägarlösa och allmännyttiga sparbanker genom sammanslagningar och med hjälp av avregleringar kunde utvecklas till dagens bankjätte Swedbank.

Övergiven grundfilosofi

Vi känner alla till historien om hur Swedbanks segertåg i Baltikum och Ukraina slutade med att både länders och privatpersoners ekonomi slogs i spillror. Däremot talas det sällan om den filosofi som var sparbanksrörelsens grund fram till alldeles nyligen.

Visst är det skrämmande att läsa om hur aningslösa ekonomer, finansmän och politiker av alla kulörer medverkat till det som hänt, och sedan rycker på axlarna när det gäller att ta ansvar.

Å andra sidan inger Det stora bankrånet mycket hopp. Knut Kainz Rognerud berättar om hur de små, lokalt förankrade banker som fortfarande finns kvar står kvar orubbade av finanskriserna medan jättarna vacklar och faller.

 

Sonja Viklund har ett förflutet i Umeåregionen och arbetar nu som chef på Mora bibliotek. Hon är fortfarande en ivrig tipsare på Minabibliotek och du kan läsa mer om henne i den här intervjun.

Bankbluffen

Av: Dahlberg, Joel Tipsat av: Astrid Wolff Feychting

Varför erbjuder bankerna oss, sina kunder, så usla produkter? Svar: för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Sonja Viklund den 3 februari 2010