Den svarta boken

Av nobelpristagaren Orhan Pamuk måste jag naturligtvis läsa något. Jag valde Den svarta boken, tegelstensromanen som innebar författarens definitiva genombrott och den bok han själv räknar som sin främsta.

Advokaten Gilap tvingas en dag inse att hustrun Rüya lämnat hemmet och honom. I Gilaps intensiva sökande efter henne blir minsta skrymsle av den myllrande staden Istanbul presenterat för läsaren. Rekommendation: veckla gärna ut en Istanbulkarta framför er under läsningen.

Rüyas halvbror Celâk älskas av nästan hela folket för sina kolumner i en av stadens tidningar. Vartannat kapitel i boken består av Celâks kolumner. Gilaps intensiva brottning med dessa krönikor gör att han så småningom identifierar sig med denne sin ”halvsvåger” och börjar slutligen skriva egna kolumner i Celâks namn.

Identiteten, det vill säga frågan ”om man kan vara sig själv eller ej”, tycks mig utgöra bokens viktigaste tema. En smula monotont blir det allt och jag måste nog anbefalla tålamod och koncentration för den som ger sig i kast med Den svarta boken. Kanske inte en lämplig startbok för att bekanta sig med Orhan Pamuk. Den mer självbiografiska dokumentären Istanbul står på tur – säkert en mer överkomlig historia.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Tommy Sundin den 31 januari 2007