Datorregler

Regler för att använda bibliotekens datorer inom Umeå kommun.

Biblioteket är en plats där alla ska kunna trivas, känna sig välkomna och kunna ta del av information. Därför har vi ordningsregler.

När du använder någon av bibliotekets publika datorer ansvarar du för det här:

 • Var rädd om utrustningen. Lämna den i ett gott skick. Anmäl eventuella fel och skador till personalen.
 • Använd hörlurar när du lyssnar på ljud.
 • Ha uppsikt över datorn när du är inloggad. Logga ut när du är klar.
 • Spara allt som du vill ha kvar innan du loggar ut. Alla datafiler och inställningar raderas från datorn vid utloggning.
 • Använd inte datorn för att ta del av material som kränker mänskliga rättigheter eller är allmänt olämpligt i publik miljö. Exempel på sådant är rasistisk propaganda, pornografiskt material och grovt våld.
 • Använd inte datorn för att ta del av material som går emot svenska lagar.
 • Installera inte program på bibliotekets datorer. Du får inte heller göra inställningar för att kringgå datorns säkerhetsinställningar.
 • Logga inte in med någon annans inloggningsuppgifter.

Konsekvenser av regelöverträdelser

En användare som har brutit mot ordningsreglerna kan stängas av från bibliotekens datorer i upp till sex månader per tillfälle. Avstängning sker genom chefsbeslut.

 1. Service på biblioteken

  Här finns en sammanställning av den service som erbjuds på våra olika bibliotek, som att kopiera, boka ett grupprum eller använda trådlöst internet.