Datorregler

Regler för att använda bibliotekens datorer inom Umeå kommun.

Biblioteket är en plats där alla ska kunna trivas, känna sig välkomna och kunna ta del av information. Därför har vi ordningsregler. 

När du använder någon av bibliotekets publika datorer ansvarar du för att:

 • Vara rädd om utrustningen, lämna den i ett gott skick samt anmäla eventuella fel och skador till personalen.
 • Använda hörlurar när du lyssnar på ljudinslag.
 • Ha uppsikt över datorn när du är inloggad och logga ut när du är klar.
 • Spara de uppgifter som du vill ha kvar innan du loggar ut. Alla datafiler och inställningar raderas från datorn vid utloggning.
 • Inte använda datorerna för att ta del av material som kränker de mänskliga rättigheterna, som går emot svenska lagar eller är allmänt olämpligt i publik miljö. Detta innefattar bland annat rasistisk propaganda, pornografiskt material och grovt våld.
 • Inte installera program på bibliotekets datorer eller göra inställningar med avsikt att kringgå datorns säkerhetsinställningar.
 • Inte nyttja någon annans inloggningsuppgifter.

Konsekvenser av regelöverträdelser

Användare som överträtt ordningsreglerna kan stängas av från bibliotekens datorer i upp till sex månader per tillfälle. Avstängning sker genom chefsbeslut.

 1. Service på biblioteken

  Här finns en sammanställning av den service som erbjuds på våra olika bibliotek, som att kopiera, boka ett grupprum eller använda trådlöst internet.

 2. Så funkar det

  Läs eller titta på information och instruktioner om hur det fungerar att använda biblioteken och webbplatsen.