Charles Darwin och evolutionsläran

För 200 år sedan föddes en av naturvetenskapens stora primater. Charles Darwins teori om arternas uppkomst var sprängstoff på 1800-talet. Än i dag vägrar många människor se sig som släkt med aporna.

Charles Darwin
200 år är en obetydligt kort tidsrymd i det universum som Charles Darwin kalkylerade fram. Den på 1800-talet vanliga uppfattningen, som beräknats från tidsangivelser i Bibeln, var att jorden var 6000 år gammal. Charles Darwin hävdade att jorden var 300 miljoner år, vilket var något närmare än nutidens beräkningar på 4,6 miljarder år.
 
Biologen, zoologen, geologen och teologen Charles Darwin föddes 1809 i Shrewsbury, England. Hans farfar hette Erasmus Darwin och var även han en berömd forskare och författare.

 

Resan med Beagle

Själv började Charles Darwin studera till präst i Cambridge. Vid 22 års ålder fick han ett erbjudande som kom att förändra hans liv: han skulle få följa med på en femårig forskningsexpedition med fartyget Beagle på de sju haven.
 
Under resans gång blev Charles Darwin alltmer upptagen av föreställningen att arterna i naturen utvecklats ur varandra. Särskilt många tankar fick han då han studerade det brokiga naturlivet på Galápagosöarna utanför Ecuador.
 

Det naturliga urvalet

Hans hypotes var att individer med egenskaper som är bäst anpassade till den aktuella miljön överlever bättre och lättare kan fortplanta sig än individer med mindre gynnsamma förutsättningar. Dessa egenskaper sprider sig till kommande generationer, och på det viset utvecklas arterna i naturen. Så kan man sammanfatta Darwins teori om det naturliga urvalet.
 
Visserligen hade många av tidens forskare redan laborerat med evolutionsidéerna. En annan brittisk vetenskapsman, Alfred Russel Wallace, hade lagt fram i princip samma teorier. Men ingen hade presenterat lika övertygande bevis som Charles Darwin gjorde.
 
Charles Darwin hade gått mycket noggrant till väga och kunde lägga fram ett imponerande empiriskt underlag. Mest berömd är hans undersökning av finkar på Galápagosöarna. Att finkarna utvecklat olika slags näbbar på olika öar underströk hans teori. Näbbarna såg olika ut på grund av att det fanns olika slags föda på öarna.
 

Om arternas uppkomst

Charles Darwin dröjde i 20 år innan han 1859 presenterade sina forskningsresultat i boken Om arternas uppkomst, Origin of species på engelska. Att han tvekade så länge berodde till stor del på att han inte ville stöta sig med kyrkan. Tanken att arterna förändrades genom evolution antydde ju att Bibelns skapelseberättelse var felaktig.
 
Darwin och apa
När Om arternas uppkomst publicerades spred sig "darwinismens" idéer väldigt fort i det konservativa England. Den mest kontroversiella teorin, att människor härstammar från aporna, uttrycktes först på riktigt i Människans härledning och könsurvalet 1871, Descent of man på engelska.
 
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Många samtida, inte minst kyrkans män, upprördes och kritiserade Charles Darwin för hans idéer. Otaliga skämtteckningar spreds på hans bekostnad. Många har väl sett en skäggig Charles Darwin med apkropp.
 

Vänner och fiender

Men Charles Darwin hade, och fick med tiden allt fler, försvarare inom vetenskapen. En berömd debatt år 1860 mellan biskopen Samuel Wilberforce och darwinism-förespråkaren Thomas H. Huxley har kommit att bli en symbol för striden mellan religion och naturvetenskap.
 
Enligt en spridd uppfattning ska biskopen spydigt ha frågat om Charles Darwin var släkt med aporna på mödernet eller på fädernet. Thomas Huxley hade ska då ha kontrat: "Hellre avkomman av en usel apa än av en människa som är rädd för sanningen, av en biskop som använder sin intelligens till att förlöjliga vetenskapliga fakta." Den häftiga ordväxlingen fick ett par damer i publiken att svimma, berättar sägnen.
 
För Charles Darwins egen del var situationen problematisk. Hans förhållande till kristendomen och Bibeln var kluvet. Han ansåg att Bibelns mirakelberättelser var osannolika i ljuset av naturens lagbundenhet. Han ville däremot aldrig helt förneka existensen av en gudom. Snarare såg han sig själv som agnostiker.
 

Socialdarwinismen

Uttrycket "the survival of the fittest", den bäst lämpades överlevnad, brukar felaktigt tillskrivas Charles Darwin. I stället härstammar det från socialdarwinismens fader Herbert Spencer. Denne tillämpade idén om en gradvis evolution på samhällslivet. Tanken var att ett samhälle bäst utvecklas om det får växa fritt och spontant, med så få statliga styrgrepp som möjligt.
 
Charles Darwin själv var skeptisk till socialdarwinismen. Han accepterade till slut uttrycket "survival of the fittest", men han sympatiserade inte med Herbert Spencers närmast entusiastiska ord om hur socialt svaga människor skulle slås ut i samhället.
 
Charles Darwin dog 1882. Han är en självklar portalfigur för all modern biologi, zoologi och geologi; den kan liksom inte tänkas utan hans arbete. Fortfarande hånas också Charles Darwins läror på många håll i världen, inte minst bland kreationister i USA. För dem är tanken att människan skulle vara släkt med djuren fortfarande mycket provocerande.
 
Text: Örjan Westberg, Minabibliotek.se

 1. Gud & Darwin - känner de varandra?

  Undertitel: ett bioteologiskt samtal
  Av: Bråkenhielm, Carl-Reinhold
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Dogmatik och symbolik
  Finns som: Bok
 2. On the origin of species

  Av: Darwin, Charles
  Språk:
  Engelska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Utvecklingslära och genetik
  Finns som: Bok
 3. Självbiografi

  Av: Darwin, Charles
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Biografi med genealogi
  Finns som: Bok
 4. Darwins värld

  Av: Hessen, Dag
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1999
  Klassifikation: Utvecklingslära och genetik
  Finns som: Bok
 5. Evolution

  Undertitel: biologiska processer som formar livet
  Av: Rasmuson, Marianne
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1997
  Klassifikation:
  Finns som: Bok
 6. Idéer om livet

  Undertitel: en biologihistoria
  Av: Uddenberg, Nils
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Biologi
  Finns som: Bok
 7. Idéer om livet

  Undertitel: en biologihistoria
  Av: Uddenberg, Nils
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Biologi
  Finns som: Bok
 8. Ett djur bland alla andra?

  Undertitel: biologin och människans uppfattning om sin plats i naturen
  Av: Uddenberg, Nils
  Språk:
  Publiceringsår: 1993
  Klassifikation: Utvecklingslära och genetik
  Finns som: Bok
 9. Harmoni eller konflikt?

  Undertitel: en idéhistorisk introduktion till förhållandet mellan vetenskap och religion i Västerlandet
  Av: Jonsson, Kjell
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Allmän idé- och lärdomshistoria
  Finns som: Bok
 10. Charles Darwin - hädare eller hedersman?

  Undertitel: en bok om evolutionism och kreationism samt livets ursprung och mening
  Av: Nordström, Stefan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1990
  Klassifikation: Utvecklingslära och genetik
  Finns som: Bok

Träffar kroknästa havsgrisar i jobbet

Skrivet av: Anna Östman

Små och underskattade djurarter har en speciell plats i Martin Emtenäs hjärta. Sedan 2005 har han lett Mitt i naturen i SVT och upplevt många möten, med djur såväl som människor.

Bea Uusma – förlorad i en vit rymd

Skrivet av: Anna Sahlén

Bea Uusma har skrivit en bok om sin fascination för Andrée-expeditionen. I 15 år har hon strävat efter att komma den så nära som möjligt och lösa den medicinska deckargåta som utspelade sig på Vitön.

Experiment för hemmet

Skrivet av: Anna Östman

Vi har gjort en lista med instruktionsvideor om olika spännande kemi- och fysikexperiment du kan göra hemma. De passar både vuxna och barn.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Örjan Westberg den 3 februari 2009