Jag jobbar som biblioteksassistent. Har främst pass i informationsdisken vid skönlitteraturen på plan 3 men kan dyka upp i de andra diskarna också. Jag beställer och iordningställer film och skönlitteratur för vuxna.