Bokstart

Nordmalings bibliotek är en del av den nationella satsningen Bokstart.

Att tidigt börja läsa, samspela och prata med barnet, redan vid 0-3 års ålder, har mycket stor betydelse för barnets språk- och läsutveckling. Detta vill vi på biblioteket möjliggöra genom Bokstart, tillsammans med familjerna på deras arena. Vi erbjuder därför bland annat gratis hembesök där vi läser, rimmar och sjunger med barnet samt uppmuntrar och stärker de vuxna i deras betydelsefulla roll.

Bor du i Nordmalings kommun och är nära vuxen till barn som fyllt eller fyller sex månader under 2020? Då är du varmt välkommen att delta.

För mer information, kontakta biblioteket och följ gärna Nordmalings bibliotek för uppdateringar om Bokstart på FacebookInstagram och www.minabibliotek.se.

Satsningen Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård och är finansierad av Kulturrådet.

Bokstart med stöd av Kulturrådet

Foto: Officiell logo för Bokstart via Kulturrådet.

Målgrupp:

Ämnesord

den 18 mars 2020