Bokrecept

Högläsning med en vuxen är ett av de bästa recepten för att hjälpa barn i deras språkutveckling. Här är listor, bokrecept, med böcker som tränar olika förmågor.

Bokrecept

 1. Bokrecept språk: räkneord

  Skrivet av: Anna Croné

  Här finns bilderböcker som passar bra för att träna räkneord, som siffror och antal. Några böcker med sifferlekar bjuder på ett första möte med matematiken.

 2. Bokrecept språk: fonologi

  Skrivet av: Åsa Zetterström

  Vissa språkljud kan vara svåra att forma. De här bilderböckerna passar bra för att träna specifika språkljud, till exempel s, f, b eller r.

 3. Bokrecept språk: negationer

  Skrivet av: Anna Croné

  De här bilderböckerna hjälper små barn att lära sig olika negationer, till exempel nej och inte.

 4. Bokrecept språk: adjektiv

  Skrivet av: Anna Croné

  Här hittar du böcker som är fulla med adjektiv. Ord som till exempel stor, blå och varm.

 1. Bokrecept språk: frågeord

  Skrivet av: Åsa Zetterström

  Här är några bra bilderböcker som hjälper barn att träna frågeord. Till exempel var, vem, vad.

 2. Bokrecept språk: prepositioner

  Skrivet av: Åsa Zetterström

  Här är några bra bilderböcker som hjälper barn att träna prepositioner. Till exempel på, under, bakom och framför.

 3. Bokrecept språk: motsatsord

  Skrivet av: Åsa Zetterström

  Här är några fina bilderböcker med motsatser, som liten och stor, glad och arg.

 4. Bokrecept språk: verb

  Skrivet av: Anna Croné

  De här bilderböckerna är fulla med verb. Saker man gör, som till exempel att leka, sova och kissa.

Äppelhylla

Bibliotekens äppelhyllor har böcker, filmer och andra medier som är anpassade för barn med funktionsnedsättning. Umeå stadsbiblioteks äppelhylla har en Facebook-sida där kan du se vad som köps in, läsa om aktiviteter och ställa frågor. Umeå stadsbiblioteks äppelhylla på Facebook.

Bildpuff: Ljubov/Bigstock

Alla bokrecept i en lista