Bok på recept

Barn kan behöva stöd i sin språkutveckling. Här finns tipslistor på böcker med färger, adjektiv, meningsbyggnad och mycket annat.

Bok på recept är tips på bilderböcker utvalda för att hjälpa till med barns språkutveckling.

Böckerna är utvalda av Umeå stadsbibliotek i samarbete med logopedmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

Här är listor med böcker som kan hjälpa barn att träna på olika förmågor.

Bok på recept

 1. Bok på recept: adjektiv

  Skrivet av: Anna Croné

  Stor och liten eller stor, större och störst. Här hittar du bilderböcker som är hjälper barn med adjektiv och komparationer, jämförelser.

 2. Bok på recept: artikulation och imitation

  Skrivet av: Anna Croné

  Här hittar du bilderböcker som stimulerar artikulation och lockar till imitation av ljud och rörelser. Texter som ger talmusklerna gymnastik, allt från tidig ljudstimulering till tungvrickare.

 3. Bok på recept: genitiv

  Skrivet av: Anna Croné

  Om mitt, ditt och deras. Träna på uttryck för vem något tillhör.

 4. Bok på recept: fonologi

  Skrivet av: Anna Croné

  Vissa ljud kan vara svåra att uttala. De här bilderböckerna gör att barn kan träna på att uttal och bli medvetna om specifika språkljud, som till exempel s, f, b eller r.

 5. Bok på recept: frågeord

  Skrivet av: Åsa Zetterström

  Här är några bra bilderböcker som hjälper barn att träna frågeord. Till exempel var, vem och vad.

 6. Bok på recept: färger

  Skrivet av: Anna Croné

  Här hittar du härliga bilderböcker med färgtema. Perfekt för att träna på färger tillsammans med barn.

 7. Bok på recept: meningsbyggnad

  Skrivet av: Anna Croné

  De här bilderböckerna bjuder på enkla meningar som är lätta för barn att ta efter, fylla i och härma. Ett sätt att komma igång med enkel meningsbyggnad.

 8. Bok på recept: motsatser och ordförråd

  Skrivet av: Anna Croné

  Ett rikt ordförråd är bra för språkutvecklingen. I de här böckerna presenteras olika föremål på ett tydligt sätt. Flera av böckerna kryllar dessutom av motsatser, och det är också bra för att skapa ett stort ordförråd.

 9. Bok på recept: negationer

  Skrivet av: Anna Croné

  När ska jag säga nej och när ska jag säga inte? De här bilderböckerna hjälper små barn att lära sig olika negationer, och var de ska placeras i en mening.

 10. Bok på recept: prepositioner

  Skrivet av: Anna Croné

  Här är några bra bilderböcker som hjälper barn att träna prepositioner. Till exempel på, under, bakom och framför.

 11. Bok på recept: rim och ramsor

  Skrivet av: Anna Croné

  Rim och ramsor är bra för att bli medveten om ljud, att känna igen olika ljud och höra när de rimmar.

 12. Bok på recept: räkneord

  Skrivet av: Anna Croné

  Här finns rimmade bilderböcker med siffror som lär barnen räkna. Och några böcker med sifferlekar, som bjuder på ett första möte med matematiken.

 13. Bok på recept: tecken som stöd

  Skrivet av: Anna Croné

  Ge barn ett visuellt stöd när ni läser! I de här böckerna finns bilder på tecken för många av orden. Att teckna, prata och läsa samtidigt ökar samspelet mellan vuxen och barn och ni lär er också lättare nya tecken. Barns ordförråd utvecklas eftersom tecken är ett bra verktyg för att komma ihåg ord.

 14. Bok på recept: verb

  Skrivet av: Anna Croné

  De här bilderböckerna är fulla med verb. Saker man gör, som till exempel att leka, sova och kissa.

Äppelhylla

Bibliotekens äppelhyllor har böcker, filmer och andra medier som är anpassade för barn med funktionsnedsättning. Umeå stadsbiblioteks äppelhylla har en Facebook-sida där kan du se vad som köps in, läsa om aktiviteter och ställa frågor. Umeå stadsbiblioteks äppelhylla på Facebook.

Bildpuff: Ljubov/Bigstock

Alla bokrecept i en lista

Roligt och utvecklande

 1. Äppelkassar hjälper barnen

  Skrivet av: Anna Sahlén

  Äppelkassar är tygpåsar fyllda med böcker och andra användbara saker som kan vara till hjälp i barnens utveckling. Påsarna har olika teman och alla är välkomna att låna dem.