Blommor till Algy

En science fiction-klassiker som utmanar samhällets bild av intelligens och människovärde. Charlie går från funktionsnedsatt till supersmart genom ett experiment och kan se på världen med nya ögon. Den är väldigt annorlunda och inte så trivsam.

Charlie lever med en mental funktionsnedsättning och har blivit utvald att delta i ett vetenskapligt experiment. Syftet är att förbättra hans mentala förmågor. Romanen utgörs av de rapporter han skriver under experimentets gång.

Experimentet blir en succé. Charlies utvecklas till hyperintelligent på bara någon månad och han tar in ny information med stormsteg. Rapporterna går från väldigt knaggliga texter till att bli beskrivande och filosofiska.

En ny världsbild

Raskt upptäcker Charlie att de kollegor han trodde var hans vänner har egentligen bara drivit med honom. Hans forna vänner blir osäkra och fientligt inställda till den nye Charlie. Samtidigt kämpar hans för att hänga med både psykiskt och känslomässigt. Charlie tvingas omvärdera de händelser han varit med om förut i skolan, med sin familj och i andra situationer. 

En resa med oundvikligt slut

Snart har Charlies hyperintelligens hunnit förbi den hos de ansvariga för experimentet och han förstår att den egenskapen är tillfällig. Tillsammans med musen Algy, experimentets första försöksobjekt, rymmer han. "Ett par konstgjorda genier på flykt", skriver Charlie. 

Daniel Keyes roman är djupt humanistisk och tänkvärd. Sedan publiceringen 1959 har den hållit fast vid sin status som science fiction-klassiker. 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Mattias Nilsson den 27 oktober 2021