Bläddra

E-böcker på samiska, meänkieli och romani chib i en app.

Bläddra kb.se
Bläddra är en gratis app som du kan ladda ner till en surfplatta eller smart mobil. I den kan du läsa e-böcker på samiska, meänkieli och romani chib. Du behöver inte skapa något konto eller logga in i appen. E-böckerna är tillgängliga offline.

Just nu, hösten 2022, innehåller Bläddra 130 titlar. Böckerna är på meänkieli, romani chib (arli, kale, kelderash, lovari och svensk romani) och samiska (lulesamiska, nordsamiska,  pitesamiska, sydsamiska och umesamiska). Så småningom ska appen innehålla böcker på alla nationella minoritetsspråk.

Sveriges nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samer är dessutom erkända som urfolk. De fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Att erbjuda litteratur på minoritetsspråken är en viktig uppgift för biblioteken. Appen Bläddra är en del i det arbetet. Den har tagits fram av Kungliga biblioteket (KB) i samarbete med representanter för de nationella minoriteterna, regionala bibliotek och andra myndigheter.

Använd appen

Ladda ner Bläddra från Google Play.

Ladda ner Bläddra från App store.

På KB:s webbplats finns en guide för hur du använder Bläddra.

Har du förslag på böcker till appen Bläddra kan du mejla till KB: info@kb.se.

Läs mer om Bläddra på KB:s webbplats.

Tre mobilskärmar med olika sidor från appen Bläddra. Bläddra kb.se