Bläddra

Läs e-böcker på samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib i Kungliga bibliotekets app.

Bild: Kungliga biblioteket

Bläddra är en gratis app som du kan ladda ner till en surfplatta eller smart mobil. I den kan du läsa e-böcker på samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Du behöver inte skapa något konto eller logga in i appen. E-böckerna är tillgängliga offline och du kan välja mellan jiddish, meänkieli, romani chib och samiska.

Sveriges nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samer är dessutom erkända som urfolk. De fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Att erbjuda litteratur på minoritetsspråken är en viktig uppgift för biblioteken. Appen Bläddra är en del i det arbetet. Den har tagits fram av Kungliga biblioteket i samarbete med representanter för de nationella minoriteterna, med regionala bibliotek och andra myndigheter.

Använd appen

Ladda ner Bläddra från Google Play.

Ladda ner Bläddra från App store.

På KB:s webbplats finns en guide för hur du använder Bläddra.

Har du förslag på böcker till appen Bläddra kan du mejla till KB: info@kb.se.

Läs mer om Bläddra på KB:s webbplats.

Tre mobilskärmar med olika sidor från appen Bläddra. Bläddra kb.se

Mer om nationella minoritetsspråk

 1. Böcker för barn på romani chib

  Artikel Skrivet av: Åsa Zetterström

  Biblioteken har böcker på många språk. Till exempel på romani chib, som är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Barnsidan har listat några böcker för dig som är 8-12 år.

 2. En rolig sajt på flera språk

  Artikel Skrivet av: Åsa Zetterström

  Till Polarbibblo kan du skicka in egna texter och teckningar och få dem publicerade. Du kan läsa andras texter och spela spel. Just nu finns Polarbibblo på svenska, sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska och meänkieli.

 3. Litteratur på de samiska språken

  Artikel Skrivet av: Frida Rönnbäck

  Välkommen att låna böcker på samiska på biblioteken. Vi har allt från faktaböcker till poesi.

 4. Läs på jiddisch

  Artikel Skrivet av: Åsa Zetterström

  På biblioteken finns böcker på många språk. Vi har listat några böcker på ett av Sveriges minoritetsspråk, jiddisch. Böcker för barn i olika åldrar.

 5. Minoritetsspråk

  Innehåll

  På Umeåregionens bibliotek finns litteratur på Sveriges samtliga fem erkända minoritetsspråk.

 6. Om romer och litteratur

  Artikel Skrivet av: Åsa Grenholm

  För drygt 500 år sedan kom de första romerna till Sverige. Åsa Grenholm tipsar om flera böcker av och om romer; deras kultur, historia och samtida situation.

 7. Pärlor från Tornedalen

  Artikel Skrivet av: Petra Mörtvik

  Meänkieli är en av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Språket talas främst i Tornedalen. Här nedan får du tips på litteratur av tornedalska författare.

 8. Samiska språkveckan

  Artikel Skrivet av: Minabiblioteks redaktion

  Urfolket samerna har flera olika språk. Biblioteken har en hel del att erbjuda på flera av dem.