Jag arbetar som biblioteksassistent på stadsbiblioteket. Jag har pass vid informationsdisken på plan 2. Jag är ansvarig för släktforskningsresurserna på Umeå stadsbibliotek.