Tider för biblioteksbussens sommarturer 2022

Under sommaren besöker vi sommaröppna förskolor och fritids, sommarstugeområden och träffpunkter som caféer, badplatser och bygdegårdar.

Vecka 27

Måndag 4/7

Själahällan N:a Kammarviksvägen 15: 09.10 – 09.40

S:aKammarviken Svajetvägen 11: 09.50 – 10.30

Karthällan/Svajet Svajetvägen 37: 10.35 – 11.15

Blågrundet S:a Blågrundsvägen 42: 12.15 – 12.50

Mathällan Mathällanvägen 23: 13.05 – 13.30

Sörmjöle Brännäsvägen 70: 13.45 – 14.40

Tisdag 5/7

Sörmjöle Rotstigen 6: 09.15 – 09.45

Lillskärsudden Lillskärsvägen 45: 10.00 – 10.30

Norrmjöle Skatenvägen 23: 10.45 – 11.20

Norrmjölegården, Havsvägen 20: 11.30 – 12.15

Sörböle Jonskärsvägen 82: 13.15 – 13.45

Strömbäck Folkhögskolan: 14.00 – 14.30

Onsdag 6/7

Ytterbodafjärden Ytterbodafjärden 301: 09.00 – 09.40

Skeppsvik Herrgården: 09.50 – 10.30

Ostnäs Nedfart till:

Ostnäs 112-126: 10.30 – 10.50

Ostnäs 132-144: 10.55 – 11.25

Sandskär Ostnäs 729 (korsning till Hällan): 12.30 – 13.15

Ytterboda Ytterboda 43: 13.35 – 13.55

Ivarsboda Ivarsboda 312: 14.15 – 14.40

Torsdag 7/7

Sven Elanders väg Nedfart till Sillviken 87-99: 09.00 – 09.30

Tavlefjärden Sillviken 250: 09.40 – 10.05

Sven Elanders väg Sillviken 708: 10.10 – 10.35

Sillvikskatan Sillviken 344: 10.45 – 11.15

Hökaren Infart till Hökaren 26-50: 11.50 – 12.20

Rovögern Kvarken fisk: 13.00 – 13.30

Laxögern Vägskäl Ledskär/Bådelögern/Laxögern: 13.40 – 14.10

Fäbosand Fäbosanden 19: 14.15 – 14.40

Vecka 28

Måndag 11/7

Umeå Förskolan Linnéan: 09.30 – 10.30

Klabböle Umeå Energicentrum: 11.30 – 15.00

Tisdag 12/7

Umeå Tomtebogård: 10.00 – 11.00

Holmsjön Smultronstället: 12.00 – 15.00

Onsdag 13/7

Täfteå Affären, Skomakarvägen 75: 10.15 – 11.15

Umeå Kyrkstugan, Nydalasjön: 12.00 – 15.00

Torsdag 14/7

Hörnefors Förskolan Eriksdal: 09.00 – 10.30

Yttersjö Holken, Yttersjö 248: 13.00 – 15.00

Fredag 15/7

Umeå Förskolan Mjölken: 09.30 – 10.30

Umeå Kyrkstugan, Nydalasjön: 11.30 – 15.00

Vecka 30

Måndag 25/7

Röbäck Lekparken, Varpvägen 1: 10.00 – 11.00

Klabböle Umeå Energicentrum: 12.00 – 15.00

Tisdag 26/7

Gravmark 64: 09.10 –09.30

Botsmark Affären, Rådmansvägen 8: 10.00 –11.00

Mickelsträsk Mickelbogård: 12.00 –15.00

Onsdag 27/7

Flurkmark Brunnsvägen 3: 09.30 –10.00

Flurkmark 40: 10.05 –10.30

Holmsjön Smultronstället: 12.00 –15.00

Torsdag 28/7

Tavelsjö Affären, Tavelsjövägen 84: 09.00 –10.00

Hissjö Affären, Hissjö 75: 10.20 –11.00

Klabböle Umeå Energicentrum: 12.15 –15.00

Vecka 31

Måndag 1/8

Själahällan N:a Kammarviksvägen 15: 09.10 – 09.40

S:a Kammarviken Svajetvägen 11: 09.50 – 10.30

Karthällan/Svajet Svajetvägen 37: 10.35 – 11.15

Blågrundet S:a Blågrundsvägen 42: 12.15 – 12.50

Mathällan Mathällanvägen 23: 13.05 – 13.30

Sörmjöle Brännäsvägen 70: 13.45 – 14.40

Tisdag 2/8

Sörmjöle Rotstigen 6: 09.15 – 09.45

Lillskärsudden Lillskärsvägen 45: 10.00 – 10.30

Norrmjöle Skatenvägen 23: 10.45 – 11.20

Norrmjölegården, Havsvägen 20: 11.30 – 12.15

Sörböle Jonskärsvägen 82: 13.15 – 13.45

Strömbäck Folkhögskolan: 14.00 – 14.30

Onsdag 3/8

Ytterbodafjärden Ytterbodafjärden 301: 09.00 – 09.40

Skeppsvik Herrgården: 09.50 – 10.30

Ostnäs Nedfart till:

Ostnäs 112-126: 10.30 – 10.50

Ostnäs 132-144: 10.55 – 11.25

Sandskär Ostnäs 729 (korsning till Hällan): 12.30 – 13.15

Ytterboda Ytterboda 43: 13.35 – 13.55

Ivarsboda Ivarsboda 312: 14.15 – 14.40

Torsdag 4/8

Sven Elanders väg Nedfart till Sillviken 87-99: 09.00 – 09.30

Tavlefjärden Sillviken 250: 09.40 – 10.05

Sven Elanders väg Sillviken 708: 10.10 – 10.35

Sillvikskatan Sillviken 344: 10.45 – 11.15

Hökaren Infart till Hökaren 26-50: 11.50 – 12.20

Rovögern Kvarken fisk: 13.00 – 13.30

Laxögern Vägskäl Ledskär/Bådelögern/Laxögern: 13.40 – 14.10

Fäbosand Fäbosanden 19: 14.15 – 14.40