Biblioteken är öppna med begränsningar

Sedan den 12 januari är det öppet på de flesta folkbiblioteken i vårt samarbete igen, men med vissa begränsningar och fortsatta restriktioner. Det går nu även att reservera böcker igen.

De flesta biblioteken har nu öppet igen. Några bibliotek håller fortsatt stängt. De bibliotek som håller öppet gör det med restriktioner och vissa begränsningar. Biblioteken ska inte vara några mötesplatser just nu och eventuella besök ska hållas så korta som möjligt.

Öppettider och variationer 

För att minska risken för smittspridning kan ytterligare anpassningar förekomma, exempelvis andra öppettider än vanligt och restriktioner när det gäller antalet samtidiga besökare. 

Du kan se vad som gäller för de olika biblioteken på respektive biblioteks sida, här på Minabibliotek. Där hittar du öppettider och aktuella begränsningar.

Bjurholms bibliotek är endast öppet för dig som har tillgång till meröppet men kan ge service efter kontakt. Obbola bibliotek, Umedalens bibliotek och Tvärålunds bibliotek har stängt men erbjuder lån för avhämtning efter kontakt.

Obbola bibliotek, Umedalens bibliotek och Bjurholms bibliotek öppnar åter den 25 januari. 

Reservationer

Det går nu åter att reservera. 

Reservationer som fanns att hämta när biblioteken stängde i december, finns att hämta till och med den 31 januari. Vill du inte ha det du har reserverat ber vi dig ta bort reservationen. Du kan göra det när du är inloggad på Minabibliotek eller genom att kontakta ditt bibliotek. 

Den närmaste tiden efter att biblioteken öppnat kan hanteringen av reservationer ta längre tid än vanligt. Du kan därför få vänta längre innan det du reserverat finns att hämta. 

Förseningsavgifter och påminnelser

Fortfarande gäller att du inte behöver betala förseningsavgift om du lämnar tillbaka det du lånat inom sju dagar från förfallodagen.

Sedan den 1 januari 2021 skickas endast en påminnelse ut när lånetiden har gått ut. Om inte det lånade materialet återlämnas skickas en räkning. Påminnelsen skickas ut två dagar efter förfallodag om det du lånat är reserverat och i annat fall efter 14 dagar.

Återlämning i inkast

För dig som vill lämna tillbaka böcker utan att gå in på biblioteket finns det bibliotek som erbjuder bokinkast. Bokinkast finns i alla sex kommuner.

Bakgrund

Folkbiblioteken i vårt bibliotekssamarbete stängdes den 19 december 2020 utifrån regeringens rekommendationer. De öppnas nu åter utifrån att regeringen påtalat att biblioteken bedriver en viktig verksamhet, bland annat genom att ge allmänheten möjlighet att använda internet och söka information.

Mer information om coronaviruset covid-19

Här länkar vi till officiella källor för information om coronaviruset: 

Om coronaviruset på Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens information på olika språk

Om coronavirus och covid-19 på 1177.se. Där kan du också läsa om smittskyddslagen.

Om coronavirus och covid-19 på Krisinformation. Samordnad information från svenska myndigheter. Myndigheten för samhällskydd och beredskap står bakom webbplatsen. 

Regeringens webbplats

Nyheter om corona på flera språk och på lättläst svenska på Sveriges radio

Mer information

 1. Kontakt

  Innehåll

  Det finns flera sätt att höra av sig till biblioteken och till oss som jobbar med Minabibliotek.

 2. Alla bibliotek

  Innehåll

  Biblioteken, deras öppettider, adresser, kontaktuppgifter och annan användbar information.

 3. Använd biblioteket hemma

  Artikel Skrivet av: Anna Sahlén

  Du måste inte komma till biblioteket för att använda det. Du kan låna en film, en bok, läsa tidningar eller ta reda på saker genom våra e-resurser. Alla är gratis för dig.

 4. Fulla hyllor

  Nyhet

  Har du böcker att hämta? Hjälp oss att få plats med allt reserverat material. Allt som aviserades innan stängningen står kvar till och med den 31 januari.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 11 januari 2021