Bechdeltestet och A-märkt film

Ett sätt att medvetandegöra kvinnors representation på film är att använda sig av det så kallade Bechdeltestet.

Bild på A-märkning
För att en film ska klara Bechdeltestet så måste den innehålla en scen där två namngivna kvinnliga karaktärer har en konversation om vad som helst, men inte om män. Det låter inte så komplicerat men är långt ifrån självklart i de flesta filmer.

Fick sitt namn från en serieskapare

Alison Bechdel lät en karaktär i sin serie Dykes to watch out for lägga fram kriterierna för vilka filmer hon kollar på, i en seriestripp från 1985. Genom åren har kriterierna etablerats och kallas numera för Bechdeltestet.

I Sverige tog Folkets bio 2013 initiativ till kvalitetsmärkningen A-märkt, som baserar sig på Bechdeltestet. Avsikten är att synliggöra, och uppmuntra till att öka, kvinnors representation på film. A:et i A-märkt står för "Approved Bechdel test".

Varken i A-märkningen eller i Bechdeltestet ligger någon värdering gällande kvalitet och säger heller ingenting om hur jämställd en film är eller vilka könsroller som visas upp. De säger bara att filmen uppfyller ovan nämda kriterier.

Text: Anna Sahlén, Minabibliotek

Klassiker: Ett eget rum

Skrivet av: Anna Sahlén

Virgina Woolfs essäbok går igenom förutsättningarna för kvinnors skapande och visar varför det genom historien varit så svårt för dem att få möjlighet att skriva och nå framgångar som författare.

Verklighetsnära filmberättelser

Skrivet av: Anna Sahlén

Alla filmer från USA är inte Hollywoodfilmer. Det finns också många mindre produktioner, verklighetsnära skildringar som är fantastiska filmupplevelser. Här får du tips på några.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 18 november 2014