Barnbarnsboken

Bokens motto: "Det finns vissa barn som är finare, vackrare, intelligentare och duktigare än andra. Det är barnbarn!"

Barnbarnsboken för mor- och farföräldrar är en trevligt och lättsamt skriven bok om hur det är att få barnbarn. Boken innehåller många tips och idéer på allt från hur man ska förhålla sig till barnbarnet och dess föräldrar till förslag på presenter för barn i olika åldrar och inte minst aktiviteter.
 
Trots att det flesta vill så väl går det ibland fel. Det kan vara skönt att läsa att fler kan ha problem med relationerna och få förslag på vart man ska vända sig för att få hjälp. För de allra flesta är det dock en fantastisk känsla att få komma nära sitt barnbarn.
 
Ett barnbarns ankomst ändrar rollerna i familjen och författarna tar upp olika konkreta  situationer. Boken innehåller intervjuer med far- respektive morföräldrar som berättar om problem och framför allt glädjeämnen. Även föräldrar kommer till tals. Man får många tips på vad man ska tänka på som mor- och farföräldrar, vad som är "rätt" och "fel".
 
Författarna har lång erfarenhet av frågor om barn. Malin Alfvén är legitimerad psykolog och har arbetat länge inom mödra- och barnhälsovården. Hon svarar på frågor om barn i Vi Föräldrar och i Sveriges Radio. Kerstin Hofsten är journalist och har skrivit i Vi Föräldrar i många år.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Kristina Andersson den 18 maj 2007