Att växa in i livet

Steget in i vuxenvärlden är omvälvande och känslofyllt. Inom film och litteratur har det fått en egen genre.

Bild från den amerikanska filmen Juno
I den engelskspråkiga världen talas ibland om företeelsen coming of age. Direktöversatt betyder det ungefär "att bli till åldern" och avser steget in i vuxenvärlden.
 

Från ungdom till vuxen

Det kan handla om samhälleligt ansvar - att bli myndig, att tillåtas köpa alkohol. Och det kan röra sig om religiösa riter som den judiska Bar Mitzvah eller den kristna konfirmationen. 

Men det finns även en genre inom litteratur och film som brukar benämnas coming of age. Det är verk som definieras av att de skildrar övergången från att vara ungdom till att bli vuxen. Tre exempel är Donna Tartts Den hemliga historien, Jeffrey Eugenides Dödens jungfrur och Stephen Kings Höstgärning som även ligger till grund för filmen Stand by me.

Gemensamt för dem är att de handlar om en period i livet då många formas till de personer som de fortsätter att vara under resten av livet. Coming of age-verk brukar skildra tiden kring de sista skolåren och de första åren därefter.

Då, när världen tar vid och vi måste bestämma oss för vad vi vill göra med våra liv.
 

Sökande efter identitet och tillhörighet

Tematiken i coming of age-verk gör bra berättelser. Därför finns det många böcker och filmer som skildrar dem. De präglas ofta av ämnen som identitetssökande och existentiella frågeställningar såväl som nyfikenhet, experimentlusta och viljan att testa sina gränser.
 
Bild på Commons på Bennington College
Att flytta hemifrån, att finna sig i nya sammanhang eller att få livsavgörande relationer är vanliga inslag. 

Bret Eston Ellis Lustans lagar handlar om en grupp ungdomar som erfar den föräldralösa, men ibland också ångestskapande friheten på ett college, vars förlaga finns i Bennington, Vermont. Förövrigt samma college som den suggestiva berättelsen i Den hemliga historien utspelar sig på och där de bägge författarna studerat.

Huvudpersonen i Curtis Sittenfelds I en klass för sig börjar på en internatskola och upptäcker att samhället inte är så klasslöst som hon tidigare trott. Coming of age-filmer och böcker har ofta en eller flera unga huvudpersoner som under berättelsens gång utvecklas efter att de tvingats ta ansvar eller lärt sig något av sina erfarenheter.

De gör en inre eller yttre resa och växer upp mentalt.
 

Livets mörka sidor

Bild på boken Räddaren i nöden
Från att ha levt i en skyddad värld vaknar huvdpersonen upp i en verklighet som kan vara både mer skrämmande och mer levande. Räddaren i nöden av JD Salinger skildrar rädslan för föränndring och att växa upp. Den korta romanen handlar om två dygn i den unge Holden Caulfields liv.

Holden återvänder till sin hemstad New York efter att ha blivit relegerad från sin skola. Han driver runt i staden och trots människorna han möter är hans ensamhet ständigt närvarande. Ofta erfar huvudpersonerna i dessa böcker och filmer de mörkare sidorna av livet - våld, död, hat eller sjukdom. Men även sociala relationer är återkommande teman. Förhållandet till familj, vänner, syskon, kärlekar.
 
Sylvia Plaths självbiografiska roman Glaskupan handlar om Esther Greenwood som vinner en prestigefylld praktikplats på en välrenommerad tidskrift i New York. Men Esther passar inte riktigt in och lyckas inte göra så bra ifrån sig. Från att ha varit en person som definierat sig genom sina framgångar i skolan tappar hon bort sig själv och drabbas av en depression.


Svenska bidrag i genren

Det finns flera svenska coming of age-böcker. Per Hagmans Volt skildrar till exempel den 15-åriga föräldralösa Vendela som lämnar småstaden bakom sig för att skapa sig en tillvaro i Stockholm. Storstaden och relationerna hon ställs inför får henne att växa upp.

Hjalmar Söderbergs Förvillelser handlar om den unge Tomas Weber som även han möter livet och mörkret i huvudstaden. Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött, och Jonas Gardells Ett UFO gör entré skildrar båda unga pojkar som försöker hitta vägen i en miljö och ett sammanhang där de inte känner sig hemma.

Klassrum
Filmer om att växa upp

Coming of age-teman tilltalar ofta oss läsare och tittare eftersom de är enkla att relatera till. Vi kan lätt känna igen oss i huvudpersonernas första steg i vuxenlivet. Det blir en nostalgisk upplevelse för de som redan vuxit upp, ett mer direkt igenkännande för de som själva befinner sig i den fasen och för dem som är yngre, en inblick i den spänning som väntar runt hörnet.

Bland kända coming of age-filmer finns  Mandomsprovet, Fucking Åmål, Ghost world, Juno, Love Story och The breakfast club.

I sina teman är coming of age-romanen besläktad med utvecklingsromanen och även med bildningsromanen. Båda dessa romantyper har en mer specifik definition. Flera utvecklingsromaner och bildningsromaner hör hemma i coming of age-genren, däremot är det inte nödvändigtvis tvärtom. 

Text: Anna Sahlén, Minabibliotek.se
Bild: Photos.com; Anna Sahlén, Minabibliotek.se; pressbilder
 

  1. Fucking Åmål

    Tipsat av: Robert Rösth

    Den här ungdomsfilmen får nu anses vara något av en svensk klassiker. Den passar minst lika bra för vuxna.

  2. Fish Tank

    Tipsat av: Anna Sahlén

    En obekväm men fängslande filmberättelse om 15-åriga Mia som försöker hitta sin egen väg i en otrygg tillvaro.

American wife

Av: Sittenfeld, Curtis Tipsat av: Anna Sahlén

En insiktsfull roman som är löst baserad på den tidigare amerikanska presidenthustrun Laura Bushs liv.