Jag är bibliotekarie och arbetar med bibliotekets katalog när jag inte finns i någon av informationsdiskarna på Umeå stadsbibliotek i Väven.