Jag arbetar som bibliotekarie i Nordmaling med ansvar för kultur och projektarbete. 

Under hösten kommer jag att ha särskilt ansvar för vår utveckling av projektet Bokstart. 

Utöver examen i BIV  är jag även utbildad förskollärare och lärare 1-7 Sv/So.

Mitt nuvarande arbete innebär nära samarbete med skolbibliotekarien och barnbibliotekarien rörande barn och ungdomsarrangemang. 

På fritiden håller jag i yogaklasser och läser.