Jag har inköpsansvar för faktaavdelningarna Konst (med arkitektur och foto), Musik Film Scen och Allmänt och blandat. Jag jobbar i bibliotekets alla informationsdiskar, men oftast på Fakta eller plan 2.

Jag arbetar också med fjärrlån. Här hittar du information om och mejladress för fjärrlån.