Allt jag inte kan säga

I sex självbiografiska essäer skriver Emilie Pine om sådant vi inte talar om.

Alkoholism, självupptagenhet, psykisk ohälsa, barnlöshet, menstruation, klimakteriet, självhat, sexuellt utnyttjande, våldtäkt och ätstörningar. Emelie Pines essäbok Allt jag inte kan säga är en högst personlig livsberättelse som gräver i och formulerar sig kring flera tabubelagda ämnen. Men inga av de ämnen hon tar upp är sådant som vi inte borde kunna prata om. 

Befriande självrannsakan

Att bryta tystnaden kring sådant som känns skamfullt kan starta en revolution. Det är underligt välgörande att ta del av de vittnesmål kring ämnen och företeelser som fyllt författaren med skam under stora delar av hennes liv. I hennes ärlighet kan vi förhoppningsvis spegla våra egna erfarenheter och kanske själva våga ta bladet från munnen och åstadkomma förändring.

Allt jag inte kan säga är en befriande självrannsakan i en värld som präglas av tillrättalagda liv på sociala medier. 

Våra texter

 1. Män förklarar saker för mig

  Tips Av: Solnit, Rebecca Tipsat av: Anna Sahlén

  När Rebecca Solnit på en fest träffar en man som berättar för henne om den bok hon själv skrivit kan hon efteråt inte annat än att skratta åt det hela.

 2. Samtal med vänner

  Tips Av: Rooney, Sally Tipsat av: Anna Sahlén

  En relationsroman med intellektuella ambitioner som skildrar vänskap, lojalitet och osäkerhet.

 3. Irländska boktips

  Artikel Skrivet av: Anna Sahlén

  Irland har gått igenom stora förändringar de senaste decennierna. Kyrkan har förlorat sin självklara plats, ekonomin har både blomstrat och kraschat. Det finns större utrymme för andra berättelser och perspektiv. Här är tips på ny skönlitteratur från den gröna ön.

 4. Nuckan

  Tips Av: Lindroth, Malin Tipsat av: Anna Sahlén

  En intressant essä som tar upp normer, maktstrukturer och vår rädsla för ensamhet och det avvikande.