Alla mina hemligheter

Fyra vänner möts vid sin gamla skola. De möts för att minnas och för att hedra den femte vännen.

När Millie, Alix, Dean, Zara och Ben var tretton slöt de en pakt. Flera år senare träffas fyra av dem utanför sin gamla skola. De måste bryta sig in för att hämta en minneslåda som de lämnade på skolans tak.

Till minne av Millie

Alix är den som berättar, och hon är först tveksam. Att de alls träffas beror mest på att Millie inte längre lever. Träffen är ett sätt att hedra hennes minne.

När minneslådan öppnas är det inte bara gamla bilder som plockas fram, utan också hemligheter. Alix som är lesbisk har svårt att öppna sig för sina gamla vänner men hemligheterna gör det svårt för någon att sluta sig.

Ändrade roller och relationer

Just den situationen, att träffa gamla vänner efter en lång tid när alla har förändrats och fått nya roller, kan nog många känna igen sig i. Liksom hur det är att stegvis närma sig vuxenvärlden och delvis få en annan uppfattning om sig själv och andra, och om hur tonårstiden var.

Jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Det är en rörande berättelse. Inte en så tjock bok, men den lyckas behandla stora frågor som vänskap, liv och död. Och inte minst skillnaden mellan vårt inre liv och vad vi visar utåt.