”Det som gör mest skillnad är att vi går samman”

På lördag den 13 maj manifesterar Rebellmammorna för klimatet i Umeå. Vi frågade Umeåbon Emelie Svedjer varför hon ska delta och bad om boktips på temat.

Kvinna sitter på knä på ett torg tillsammans med andra, hon håller en skylt med texten Skydda havet vi behövder det!
Rebellmammor är ett nätverk av mammor som engagerar sig för att makthavare ska ta klimatkrisen på allvar. Nätverket startade i Malmö hösten 2022 som en undergrupp till Extinction Rebellion och har sedan dess spridit sig snabbt. Lördag den 13 maj sker en global manifestation i ett flertal länder och i Sverige planeras manifestationer i tolv städer. 

Hur kommer det sig att du engagerar dig i Rebellmammor?

– Jag har länge tyckt att klimatfrågorna är viktiga. Jag har ingen bil och äter vegetariskt men är inte perfekt. Det satt långt inne för mig att engagera mig med andra. Men när jag hade läst på insåg jag att det som gör mest skillnad inte är att ta rätt beslut i mataffären utan att vi går samman och försöker påverka på en högre nivå: regioner, stater, företag. Att försöka ändra normer i samhället, vilket i förlängningen även får effekt på våra små beslut.

– Jag har också en dotter nu och det blir så mycket tydligare att framtiden, där vi kommer påverkas ännu mer av klimatförändringarna, inte är långt bort. Som förälder har man ganska lite tid och det är viktigt att försöka lägga energin på det som gör skillnad. Min dotter är ganska liten ännu men jag tänker mig att hon om kanske tio år kommer fråga mig: vad gjorde du för att förändra situationen när det fortfarande fanns möjlighet? Jag vill kunna svara på det. Jag vill vara på rätt sida av historien i detta.

Varför manifesterar ni i Umeå på lördag?

Vi är en del av en global manifestation som vill visa att vi är många som tar klimatfrågorna på stort allvar. Vi är oroliga, rädda och sorgsna över att världen vi är på väg att lämna över till våra barn inte är den värld vi vill lämna över.

Det här är vår fjärde manifestation i Umeå. Jag upplever att många ser det som en meditativ stund, där vi tillsammans får möta de känslor som skapas av att vi är i en klimatkris. Det blir också ett möte mellan oss som sitter där och dem som går förbi. Jag jobbar som psykolog och vet att känslor styr oss människor i hög grad. Vi kanske tror vi är rationella och tar kloka beslut utifrån fakta, men de flesta är väldigt känslostyrda. Så känslor kan vara ett effektivt sätt att påverka. 

Vem kan delta i manifestationen?

Alla som identifierar sig som mammor och allierade, alltså alla som sympatiserar med vad vi gör. Det är viktigt för oss att man känner sig välkommen oavsett vem man är. Man behöver inte vara en perfekt individ som gör allt rätt; det går inte att vara perfekt i det här samhället. Många som är deltar har inte varit aktivister tidigare och ser sig kanske inte heller som aktivister.

Har du några boktips på klimattemat?

Ja! Jag och Sara Öhman, en annan rebellmamma, har några tips.

Två rebellmammors boktips

Vi upptäcker klimatkrisen av David Hedlund och Anna Nilsson
En inspirerande bok om klimatkrisen och vad man kan göra åt den som är utmärkt att läsa tillsammans med barn.

Prata med barn om klimatet: en handbok av Frida Berry Eklund
Boken handlar om hur man kan prata med barn på ett sätt som väcker motivation, hopp och handlingskraft. I de här frågorna är det viktigt att inte bli helt förlamad av oro, rädsla och ångest utan att ta hjälp av de känslorna för att göra en förändring.

Klimatpsykologi – hur vi skapar förändring av Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén
Den här boken inspirerar en att lägga sin energi där den gör mest skillnad. En bok som rebellmammorna har inspirerats av.

Världen som väntar av Peter Alestig
Boken handlar om hur vi i Sverige kommer att påverkas av klimatkrisen, som hur det blir när det blir jättevarmt och när vi aldrig mer har snö. Den kommer väldigt nära.

Låna böckerna

Våra texter

  1. Vad händer med klimatet?

    Skrivet av: Åsa Zetterström

    Vi tipsar om böcker på temat klimatförändringar. Romaner och faktaböcker, för ungdomar och unga vuxna.