مقررات امانت (dari)

Bibliotekens låneregler på dari.

شما می توانید در همه کتابخانه های عمومی منطقه اومیو یعنی در کمون های بیورهولم، نوردمالنگ، روبرتفورش، اومیو، ویندیلن و وینیس مواد مورد نظر تان را بدون پرداخت هزینه امانت بگیرید.

کارت کتابخانه

برای امانت گرفتن مواد، داشتن کارت کتابخانه لازمی است. کارت کتابخانه را با نشان دادن کارت هویت معتبر دریافت می کنید. حتی در صورت نداشتن کارت هویت، چهار شماره سویدنی یا یک آدرس ثابت نیز می توانید کارت کتابخانه را بدست بیاورید. در چنین حالت کارت تان فقط تا مدت سه ماه قابل اعتبار خواهد بود.

اطفال می توانند کارت کتابخانه را به مجرد رسیدن به سن شش سالگی دریافت کنند. برای اطفال کمتر از سن 16 سال داشتن موافقه والدین لازم است.

هنگام توزیع کارت کتابخانه پابندی به همه مقررات امانت کتابخانه را می پذیرید. کارت کتابخانه در همه کتابخانه ها در داخل منطقه اومیو مدار اعتبار می باشد.

در صورت داشتن کارت کتابخانه می توانید کمپیوتر ها و اتاق های گروهی را نیز ریزرف کنید و از داتاباس استفاده نمائید و همچنین کتاب های الکترونیکی و فلم های الکترونیکی را امانت بگیرید.

مسئوولیت امانت

کارت کتابخانه یک مدرک پرارزش به شمار می رود. این بدان معناست که شما مسئوولیت موادی را که ذریعهٔ کارت کتابخانه تان امانت گرفته می شوند، بدوش خواهید داشت. این مسئوولیت شما است تا مواد امانت گرفته شده به موقع و به شکل سالم بازگردانده شوند. در غیر این صورت ممکن وادار به پرداخت جریمه شوید.

در صورت از دست دادن کارت باید آنرا به زودترین فرصت لغو کنید. برای این اقدام می توانید توسط تیلفون با کتابخانه مربوطه تان به تماس شوید یا از طریق وبسایت ما Minabibliotek.se مراجعه کنید. شما می توانید یک کارت جدید را در بدل یک مقدار پول بدست بیاورید.

مسئوولیت موادی را که کودکان امانت می گیرند، بر عهده سرپرست قانونی شان می باشد.

اگر آدرس ایمیل تان را ارائه کنید، شما می توانید با نزدیک شدن پایان مدت امانت پیش از پیش آگاهی و هشدار دریافت کنید، یادآوری در مورد کتاب های که بر وقت بازگردانده نشده اند و اطلاع در باره اینکه کتاب های ریزرف شده تان آماده اند، دریافت کنید. اینگونه آگاهی را می توان توسط اس ام اس نیز دریافت کرد.

حد مجاز سن

برای امانت گرفتن فلم ها و بازی تلویزیونی باید سن 15 سالگی را تکمیل کرده باشید. برای امانت گرفتن بعضی بازی های تلویزیونی حد اقل سن مجاز 16 سال یا 18 سال تعیین شده است.

رمز

شما خودتان کد چهار رقمی را که با کارت تان وصل می شود، انتخاب می کنید.

این کد در هنگام امانت گرفتن مورد نیاز خواهد بود. برای وارد شدن به وبسایت Minabibliotek.se نیز به این کد نیاز خواهید داشت.
در برخی از کتابخانه ها برای دسترسی به سایر منابع بطور مثال انترنت بیسیم، کمپیوترها و اتاق های گروهی نیز به این کد نیاز خواهید داشت.

تمدید امانت

شما می توانید با وارد شدن به وبسایت Minabibliotek.se، مستقیماً در کتابخانه ها یا توسط تیلفون مدت امانت های خود را تمدید کنید. در صورت تمدید نمودن مدت امانت بعد از سپری شدن میعاد معینه باید یک جریمه تأخیر را بپردازید.

شما می توانید مدت امانت هر جلد کتاب را حد اکثر پنج بار تمدید کنید. مدت امانت فلم ها و موسیقی را فقط یک بار تمدید کرده می توانید.

مدت امانت آندسته موادی را که از سوی دیگر افراد ریزرف شده اند یا مدت امانت آن کوتاه باشد، نمی توانید تمدید کنید.

بازگشت

شما می توانید آنچه را که امانت گرفته اید، در تمام کتابخانه های منطقه اومیو پس تحویل دهید.

ریزرف کردن مواد

شما می توانید کتابی را که به کسی دیگر امانت داده شده باشد یا در یکی از کتابخانه های منطقه اومیو قابل دسترسی نباشد، ریزرف کنید. شما خودتان انتخاب می کنید که آنرا در کدام کتابخانه تسلیم شوید.

هزینه ها و سایر مصارف

کتابخانه ها در صورت تأخیر در بازگرداندن کتاب ها و سایر مواد یک مقدار پول را بطور جریمه تأخیر می گیرد.

جریمه تأخیر را سر از رسیدن به سن 18 سالگی باید پرداخت کنید. جریمه تأخیر را ترجیحاً در هنگام بازگرداندن آنچه که به تأخیر افتاده است، پرداخت کنید. در صورت عدم پرداخت، جریمه تأخیر در حساب تان باقی می ماند.

در صورت امانت گرفتن کتاب های اطفال و نوجوانان، امانت های که بوسیله Boken kommer امانت گرفته شده باشند، کتاب های صوتی، امانت توسط پست روستایی و امانت از بوس کتابخانه جریمه تأخیر گرفته نمی شود.

جریمه تأخیر سه کرون در روز برای هر نسخه است. در صورت بازگرداندن مواد یک روز بعد از ختم مدت امانت از جریمه تأخیر معاف می باشید. 

مقدار حد اکثر جریمه تأخیر 200 کرون فی نسخه تعیین شده است.

مقدار حد اکثر جریمه در یک وقت 200 کرون است.

در صورتیکه مجموع مبالغ قابل پرداخت 50 کرون باشد یا از آن تجاوز کند، کارت کتابخانه تان تا زمانی که مبالغ واجب الاداء پرداخت نشوند، قید می شود. این مبلغ را می توان بعداً توسط صورتحساب تسویه کرد.

در صورت عدم بازگشت مواد امانت گرفته شده، یک بل به امانت گیرنده ارسال می شود.

بل به افراد کمتر از سن 18 سال به اولیاء شان فرستاده می شود.

مواد گم شده یا آسیب دیده مطابق به ارزش آن همراه با 50 کرون اضافی بطور مصارف اداری فی صورتحساب باید جبران شود.

اگرچه مواد بعد از ارسال بل بازگردانده شود، مصارف اداری و جریمه تأخیر احتمالی باز هم قابل پرداخت می باشد.

قیمت تبدیلی کارت کتابخانه برای افراد بزرگسال 20 کرون و برای اطفال 10 کرون است.

امانت از راه دور یعنی خواستن مواد از مناطق دیگر در داخل سویدن یا کشورهای نوردیک رایگان است. امانت از راه دور از خارج از کشورهای نوردیک 200 کرون مصرف را در بر دارد.

اطلاعات شخصی شما

اطلاعات شخصی مطابق به مقررهٔ حفظ اطلاعات (GDPR) تحت عمل قرار داده می شوند. ‎معلومات بیشتر در باره اینکه ما اطلاعات شخصی تان را به چه شیوه تحت عمل و استفاده قرار می دهیم، در www.minabibliotek.se/personuppgifter بخوانید.