Öppet magasin

Umeå stadsbiblioteks äldre material finns samlat i Öppet magasin.

På plan 2 finns Umeå stadsbiblioteks öppna magasin. I kompakta hyllor som styrs från hyllgavlarna kan du på egen hand botanisera bland bibliotekets äldre och mindre frekvent använda medier.

I Öppet magasin finns:
Barn- och ungdomslitteratur
Facklitteratur
Skönlitteratur
Biografier
Tidskrifter
Offentligt tryck
Ljudböcker
CD-skivor

Lokalhistoriskt material
Västerbottens dagstidningar på mikrofilm
Artiklar och recensioner ur svenska dagstidningar på mikrofiche

Har du frågor om avdelningen kontakta Veronica Norberg eller den som ansvarar för respektive ämne i övriga biblioteket.