Här är du:  Startsida » Barn » Läsa på olika sätt
Start för innehåll

Läsa på olika sätt

Alla barn behöver böcker och läs-äventyr. Många läser med ögonen och andra läser med öronen eller fingrarna. Bibliotekens Äppelhyllor är till för dig som har svårt att läsa vanliga böcker.

Äpple Det finns Äppelhyllor på flera av biblioteken i Umeåregionen. De är till för barn och ungdomar som har någon form av funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter.

Alla bibliotek kan också hjälpa dig att hitta och beställa det du behöver, från Legimus.se, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Där finns ett speciellt Barnens Legimus.

Umeå stadsbibliotek finns en stor Äppelhylla med med böcker och andra medier för barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller speciella behov. Materialet som finns där är till för hela länet, alla som behöver får låna från Äppelhyllan.

Olika medier

På Äppelhyllorna i Umeåregionen kan det finnas både skön- och facklitteratur, spel och filmer. Där finns olika typer av talböcker, teckenspråksböcker och lättlästa böcker.

För den som behöver stöd i sin kommunikation finns medier med tecken, Bliss eller Pictogram som alternativ och komplement. Saknar du något får du gärna säga till på ditt bibliotek.

Här kan du se två filmer om Äppelhyllan, den längst ned är på teckenspråk. Filmerna kommer från Barnens bibliotek.

 

Sökfilter
Sökparametrar
Senast ändrad: 2013-10-07 | Minabibliotek | Kontakt