Här är du:  Katarina Markström
Start för innehåll

Katarina Markström

Katarina Markström Titel: Bibliotekarie
Arbetsplats: Umeå stadsbibliotek 
Telefon: 090-16 33 47
katarina.markstrom@umea.se

Jag arbetar halvtid som bibliotekarie på Skolbiblioteksservice där vi bland annat lånar ut boklådor till Umeås skolor. Övrig tid hittar man mig på stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning.
Sökfilter
Sökparametrar
Senast ändrad: 2011-04-28 | Minabibliotek | Kontakt