Här är du:  Startsida » Om biblioteken » Bibliotek R-Ö » Umeå stadsbibliotek » Länken
Start för innehållBild på kommunlogotypen.

Länken

Länken är ett rum med många möjligheter. Det är särskilt anpassat för dig med funktionshinder. Datorerna i Länken är utrustade med särskild hård- och mjukvara för den som behöver lite extra hjälp.

Rummet Länken är öppen för dig som har ett funktionshinder. Samma kriterier gäller som vid lån av talböcker. Länken ligger i det digitala labbet Ladda på plan 3.

Scanna dokument för uppläsning

Den särskilt anpassade utrustningen kan bland annat användas till att skriva, redigera, läsa, och skriva ut en text. Du kan också scanna in ett redan skrivet dokument och få det uppläst, eller med förstorad text själv kunna läsa det.

I Länken kan du också söka i bibliotekets katalog och använda internet.

Förstoring, uppläsning och blindskrift

Datorerna är utrustade med både hård- och mjukvara för dig som behöver extra hjälp. Det finns bland annat program för rättstavning, program för förstoring både med och utan talstöd, program för att omvandla texten till blindskrift och tal, och flera olika ordböcker på många språk.

Talböcker

I Länken finns också möjlighet att läsa talböcker i det digitala formatet Daisy i särskilda spelare, eller om man har installerat ett Daisy-program på datorn, via datorns högtalare. Talbokslån riktar sig till personer som av en eller annan anledning inte kan tillgodogöra sig vanligt skriftligt material. Det gäller personer som har synnedsättning, dyslexi, eller något annat funktionshinder.
 

Sökfilter
Sökparametrar
 
Senast ändrad: 2014-12-03 | Minabibliotek | Kontakt