Start för innehållBild på kommunlogotypen.

Ladda

Ladda är ett rum med många möjligheter. Datorerna i Ladda är utrustade med särskild hård- och mjukvara för den som behöver lite extra hjälp.

Rummet Ladda är till för dig som har synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Samma kriterier gäller som vid lån av talböcker. Ladda hittar du på plan 3.

Scanna dokument för uppläsning

Den särskilt anpassade utrustningen kan bland annat användas till att skriva, redigera, läsa, och skriva ut en text. Du kan också scanna in ett redan skrivet dokument och få det uppläst, eller med förstorad text själv kunna läsa det.

I Ladda kan du också söka i bibliotekets katalog och använda internet.

Förstoring, uppläsning och punktskrift

Datorerna är utrustade med både hård- och mjukvara för dig som behöver extra hjälp. Det finns bland annat program för rättstavning, program för förstoring både med och utan talstöd, program för att omvandla texten till punktskrift och tal, och flera olika ordböcker på många språk.

Talböcker

I Ladda finns också möjlighet att läsa talböcker i det digitala formatet Daisy i särskilda spelare, eller om man har installerat ett Daisy-program på datorn, via datorns högtalare. Talbokslån riktar sig till personer som av en eller annan anledning inte kan tillgodogöra sig vanligt skriftligt material. Det gäller personer som har synnedsättning, dyslexi, eller något annat funktionshinder.
 

Sökfilter
Sökparametrar
 
Senast ändrad: 2016-02-03 | Minabibliotek | Kontakt