Här är du:  Startsida » Om biblioteken » Bibliotek R-Ö » Umedalens bibliotek » Skolbibliotek
Start för innehållBild på kommunlogotypen.

Skolbibliotek

Umedalens bibliotek fungerar också som skolbibliotek.

Västangård är en skola för barn 0-16 år. Från 2004 jobbar skolan med en språk-kultur-profil – Kommunikation – vägen till kunskap. Västangård och biblioteket följer en gemensam skolbiblioteksplan.

Läs mer om skolbiblioteksplanen här! (pdf)

Umedalens bibliotek jobbar med alla skolor och barn i området med att förmedla skönlitteratur och att stötta och handleda elever i deras skolarbete och informationssökning. Varje år inbjuds alla sexåringar till biblioteket.

Vi erbjuder alla i årskurs 6 i ansvarsområdet biblioteksinformation vid skolstart.

Vi erbjuder alla elever i årskurs 3 och 6 två bokprat/år i alla skolor i ansvarsområdet. Skolor inom ansvarsområdet är: Västangård, Backens skola, Waldorfskolan, Umeå Montessoriskola, Hannaskolan, och Hällsboskolan.

Kontakt: Wiveca (Vicky) Uhlander, skolbibliotekarie
Mail: wiveca.uhlander@umea.se
Tele: 090-16 50 86


Ungdomar på Umedalens bibliotekInformation till målsman angående bibliotekskort till barn

 

Sökfilter
Sökparametrar
 
Senast ändrad: 2016-01-27 | Minabibliotek | Kontakt